Info prijzen 2020

Geachte Klanten,

Vooreerst willen wij U graag bedanken voor uw loyauteit en het jarenlange gestelde vertrouwen in ons.
De laatste jaren zijn we in de sector van winning, productie en verdeling van bouwgrondstoffen, geconfronteerd met extra verplichtingen en lasten op het vlak van milieu-, energie-, productie-, opslag- , transport-, veiligheids- en personeelsbeleid.
Met als spijtig maar onoverkomelijk gevolg: talrijke aanzienlijke kostenverhogingen...
Daarbovenop, wegens de abnormaal langdurige droogteperiode in de zomer en najaar van 2019 (zoals ook in 2018), met een uitzonderlijk laag waterpeil in de rivieren, waardoor schepen maar deels konden beladen worden, traden de laagwaterclausules in werking.
Hierdoor worden toeslagen aangerekend om onze depots te bevoorraden, en tegelijk treedt/trad er voor diverse grondstoffen (o.a. Rijn- en rivierzanden en –grind) een schaarste op, wat de handel praktisch bemoeilijkt en de aankoopprijzen automatisch doet stijgen.
Tot op heden hebben we deze kosten en lasten maar deels kunnen verrekenen in onze tarieven …
Sedert begin oktober komen geleidelijk aan de formele brieven binnen vanwege onze grondstoffen- en dienstenleveranciers met de aankondigingen van hun kostenstijgingen en bijkomende lasten, en bijgevolg tariefverhogingen in voege vanaf 01/01/2020.
Exacte percentages of absolute bedragen zijn momenteel nog niet gekend, maar de eerste berichten wijzen op forse verhogingen. Voor bepaalde schaarser wordende zanden en granulaten zal de opslag nog ingrijpender zijn. In de komende weken en maanden hopen we door onderhandelingen voor ons allen aanvaardbare marktprijzen te kunnen bekomen.
Uiteraard zullen onze commerciële medewerkers U binnenkort nog contacteren voor concrete toelichtingen en om uw persoonlijke afhaal- en franco-prijzen te bespreken.

Hoogachtend,

 
Directie NV De Prins – NV Distrimaco

================================================


Chers clients,


Avant tout, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez depuis de nombreuses années.
Ces dernières années nous avons été confrontés tant au niveau de l’extraction que de la production et de la distribution de nos matériaux de construction, à des obligations supplémentaires en matière de gestion environnementale, d’énergie, de production, d’entreposage, de transport, de sécurité et de gestion du personnel.
Cela a malheureusement engendré de substantielles augmentations de nos coûts.
De surcroît, la période de sécheresse anormalement longue de cet été et du début de l’automne ainsi que le niveau particulièrement bas de l’eau sur nos rivières a mis à mal nos approvisionnements par bateaux (chargement incomplet). Des clauses de basses eaux sont entrées en vigueur et des suppléments ont été appliqués sur l’approvisionnement nos dépôts.
Cette période de sécheresse est également à l’origine de la pénurie de diverses matières premières ( entre autres les sables du Rhin et de rivières, et leurs graviers), dont l’acheminement s’est avéré être un véritable casse-tête. Ce manque de disponibilité s’est malheureusement répercuté directement sur leurs prix d’achat.
Jusqu’à présent, ces hausses de coûts n’ont malheureusement pu être que partiellement répercutés dans nos prix de vente.
Depuis début octobre, les lettres officielles de nos fournisseurs de sables et granulats ainsi que de transport nous annoncent des augmentations de prix d’application à partir du 01/01/2020.
Les pourcentages exacts et les montants précis ne nous sont pas encore exactement connus. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous espérons obtenir, après négociations, les meilleurs prix de marché possibles.
Par la présente nous vous communiquons d’ores et déjà que la hausse sur les sables et granulats (départ carrière/drague/dépôt) sera significative et même plus, sur certains produits en pénurie.
Bien entendu, nos collaborateurs commerciaux prendront bientôt contact avec vous pour vous fournir des explications précises et discuter ensemble de vos prix personnels. (départ et rendus)

Bien à vous,

La Direction De Prins - Distrimaco

 

 

 

Laatste nieuws