LAAGWATERTOESLAG - 01/10/2019 - SUPPLEMENT BASSES EAUX

LAAGWATERTOESLAG vanaf 01/10/2019, voor Rivier- en Rijnzanden en –grind.

Geachte Klanten,
De extreme droogte van de laatste maanden eist NOG MEER haar tol en vertaalt zich in NOG extreem LAGERE waterstanden op de Duitse, de Nederlandse en bij uitbreiding ook de Belgische rivieren.
In het nabije verleden deden gelijkaardige problemen zich uiteraard ook voor, zij het eerder sporadisch en beperkt in de tijd. Vandaag is de situatie anders.
Sedert 2016 stellen wij bij herhaling vast dat langere periodes van droogte de scheepvaart hinderen en in uiterste gevallen zelfs verhinderen.
In concreto kunnen onze schepen de laatste maanden niet meer afladen, erger nog ze laten momenteel tot 70% van hun normale tonnenmaat achter wat leidt tot extra vrachtvergoedingen vanwege het laagwater alsook stijgende vrachtprijzen vanwege het daaruit voortvloeiende gebrek aan scheepscapaciteit.
Als de huidige trend zich verder zet, het ziet er voorlopig niet naar uit dat een kentering te verwachten is, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde trajecten uberhaupt niet meer bevaarbaar zullen zijn.

Bijgevolg zijn wij genoodzaakt U met ingang van 01/10/2019 een toeslag aan te rekenen van + 1,40 €/ton op alle afhalingen en/of leveringen van onderstaande materialen op/vanuit ons depot De Prins te BOOM (op site Delahaye-Lauwers) :
• Rivierzand 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 en 0/8
• Riviergrind 2/8, 4/16, 4/22 en 4/32
• Rijngrind 2/8, 8/16, 4/32, 16/32


Groep NV De Prins

 

 

Laatste nieuws